Μήνυμα για τους χρήστες φορητού αναγνώστη

Καλώς ορίσατε, Εάν χρησιμοποιείτε πρόγραμμα φορητού ανάγνωστη σας συνιστούμε να μεταβείτε σε "Λειτουργία πλήρους πρόσβασης".Αυτή η λειτουργία έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει διαφορετικους τύπους πλοήγησης:


Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο


Επιλογές Προσβασιμότητας

Μέγεθος γραμματοσειράς:

Πλάτος διάταξης:

MG-5114
MG-5506 B 2
MG-5506 F 1
MGX-5114
MGX-5135
MGX-5135F
MGX-659
MGX-6599
MGX5145A

From the smallest to the largest high-speed diesel-powered pleasure craft to a myriad of commercial boat applications, Twin Disc has marine transmission systems that precisely fit the horsepower and operating needs of each. Some models are available with down angle output to provide near-level engine installation, a feature of particular interest to boat builders for optimizing space within the vessel. For additional space savings, remote mounted V-drive and direct-mounted V-drive models are available.

Twin Disc offers more than 30 different marine transmission models in a variety of configurations ranging from 35 to 2600 horsepower. The transmissions have been divided into 5 main application categories depending on its duty cycle as follows:

Pleasure Craft
Light Duty
Intermediate Duty
Medium Duty
Continuous Duty

 • So FAST,so SMOOTH, you've got to FEEL it to BELIEVE it.

  No other marine transmission in the world shifts as fast and smooth as the new Twin Disc QuickShift, yet it provides amazing slow speed control at five knots or less. With its patented, completely internal and integrated clutch actuating system, QuickShift instantly delivers cushioned torque to the driveline when shifting from neutral to anywhere from full ahead to full reverse.  It eliminates driveline shock while optimizing power to the driveshaft. And all this happens literally within milliseconds. So you have a steep but smooth power curve, whether you go full out or just nudge the throttle. 

  QuickShift is truly the only slow speed system that can be effectively used for docking and maneuvering. Smooth, seamless shifts and instant power to the propeller.

  It regulates engine torque at extremely low speeds to slow propeller speed down to approximately 100 rpms - allowing you to maneuver at less than 5 knots and even accomplish zero boat speed, an incredible advantage in docking.
   

  QuickShift® TRANSMISSION SERIES

  MGX-516 SERIES

  MGX-5222 SERIES

  MGX-5065 SERIES

  MGX-5225 SERIES

  MGX-5075 SERIES

  MGX-5321 SERIES

  MGX-5086 SERIES

  MGX-5600 SERIES

  MGX-5095 SERIES

  MGX-6598 SERIES

  MGX-5096 SERIES

  MGX-6599 SERIES

  MGX-5114 SERIES

  MGX-6620 SERIES

  MGX-5135 SERIES

  MGX-6650 SERIES

  MGX-5145 SERIES

  MGX-6690 SERIES

  MGX-5147 SERIES

  MGX-6848 SERIES

 • Up to 500 hours/year, low load factor usage planing hull vessels where typical full engine throttle operation is less than 10% of total time. The balance of operation at 80% of full engine throttle or less. Marine transmissions for use in long range pleasure cruisers, sportfish charter boats/patrol boats do not qualify for Pleasure Craft Service.
   

  MARINE TRANSMISSION SERIES

  MG-340

  MG-5082 SC

  MG-6449 A

  MGX-5095 SC

  MG-360

  MG-5082 A

  MG-6449 RV*

  MGX-5095 A

  MG-5005 A

  MG-5085 SC

  MG-6557 SC

  MGX-5114 SC

  MG-5011 A

  MG-5085 A

  MG-6557 DC

  MGX-5114 DC

  MG-5011 SC*

  MG-5090 A

  MG-6557 A

  MGX-5114 A

  MG-5011 IV*

  MG-5091 SC

  MG-6557 RV*

  MGX-5114 RV

  MG-5012 SC*

  MG-5095 SC

  MG-6598 DC*

  MGX-5114 IV

  MG-5015 A

  MG-5095 A

  MG-6600 DC

  MGX-5135 SC

  MG-5020 SC*

  MG-5114 SC

  MG-6619 SC

  MGX-5135 A

  MG-5050 SC

  MG-5114 DC

  MG-6619 A

  MGX-5135 RV

  MG-5050 A

  MG-5114 A

  MG-6619 RV*

  MGX-5145 SC

  MG-5050 V*

  MG-5114 RV

  MG-6620 A*

  MGX-5145 A

  MG-5055 A

  MG-5114 IV

  MG-6650 SC

  MGX-5145 RV

  MG-506-1*

  MG-5135 SC

  MG-6690 SC*

  MGX-5147 SC

  MG-5061 SC

  MG-5135 A

  MG-6848 SC

  MGX-5147 A

  MG-5061 A

  MG-5135 RV

  MG-6984 SC

  MGX-5147 RV

  MG-5061 V*

  MG-5145 SC

  MG-6984 A

  MGX-6599 SC

  MG-5062 V

  MG-5145 A

  MG-6984 RV*

  MGX-6599 A

  MG-5065 SC

  MG-5145 RV

  MG-61242 SC

  MGX-6599 DC

  MG-5065 A

  MG-5202 SC

  MG-61242 A

  MGX-6599 RV

  MG-5075 SC

  MG-5203 SC

  MG-61242 RV*

  MGX-6620 A

  MG-5075 A

  MG-5204 SC

   

  MGX-6620 SC

  MG-5075 IV

   

   

  MGX-6620 RV

   

   

   

  MGX-6650 SC

   

   

   

  MGX-6690 SC

   

   

   

  MGX-6848 SC

 • Relatively low hour usage (less than 1500 hours/year) where full throttle operation is 2 hours out of 12. Typical applications include planing hull vessels such as fire boats, sportfish charter boats, and patrol/customs boats. This rating is also applicable to some bow and stern thruster applications.
   

  MARINE TRANSMISSION SERIES

  MG-5011 A

  MG-5114 A

  MG-6619 A

  MGX-5114 SC

  MG-5011 SC*

  MG-5114 RV

  MG-6619 RV*

  MGX-5114 DC

  MG-5011 IV*

  MG-5114 IV

  MG-6620 A*

  MGX-5114 A

  MG-5050 SC

  MG-5135 SC

  MG-6650 SC

  MGX-5114 RV

  MG-5050 A

  MG-5135 A

  MG-6690 SC*

  MGX-5114 IV

  MG-5061 SC

  MG-5135 RV

  MG-6848 SC

  MGX-5135 SC

  MG-5061 A

  MG-5145 SC

  MG-6984 SC

  MGX-5135 A

  MG-5061 V*

  MG-5145 A

  MG-6984 A

  MGX-5135 RV

  MG-5062 V

  MG-5145 RV

  MG-6984 RV*

  MGX-5145 SC

  MG-5065 SC

  MG-5202 SC

  MG-61242 SC

  MGX-5145 A

  MG-5065 A

  MG-5203 SC

  MG-61242 A

  MGX-5145 RV

  MG-5075 SC

  MG-5204 SC

  MG-61242 RV*

  MGX-5147 SC

  MG-5075 A

  MG-6449 A

   

  MGX-5147 A

  MG-5075 IV

  MG-6449 RV*

   

  MGX-5147 RV

  MG-5082 SC

  MG-6557 SC

   

  MGX-6599 A

  MG-5082 A

  MG-6557 A

   

  MGX-6599 DC

  MG-5085 SC

  MG-6557 RV*

   

  MGX-6599 RV

  MG-5085 A

  MG-6598 DC*

   

  MGX-6620 A

  MG-5091 SC

  MG-6600 DC

   

  MGX-6620 SC

  MG-5090 A

  MG-6619 SC

   

  MGX-6620 RV

  MG-5114 SC

   

   

  MGX-6650 SC

  MG-5114 DC

   

   

  MGX-6690 SC

   

   

   

  MGX-6848 SC

 • Hour usage of up to 2000 hours/year (for models MG-5114 and smaller) and up to 3000 hours/year (for models larger than MG-5114) with 50% of the operating time at full engine rating. Typical applications include planing hull vessels such as ferries, fishing boats, some crew boats, and also some displacement hull yachts as well as some bow and stern thruster applications.
   

  MARINE TRANSMISSION SERIES

  MG-340

  MG-509*

  MG-5301 DC

  MGX-5114 SC

  MG-360

  MG-5091 SC

  MG-540

  MGX-5114 DC

  MG-5005 A

  MG-5091 DC

  MG-5506

  MGX-5114 A

  MG-5012 SC*

  MG-5090 A

  MG-5600

  MGX-5114 RV

  MG-5015 A

  MG-5114 SC

  MG-6449 A

  MGX-5114 IV

  MG-5020 SC*

  MG-5114 SC-HD

  MG-6449 RV*

  MGX-5135 SC

  MG-5055 A

  MG-5114 DC

  MG-6557 SC

  MGX-5135 A

  MG-5010 DC*

  MG-5114 A

  MG-6557 DC

  MGX-5135 RV

  MG-5011 A

  MG-5114 RV

  MG-6557 A

  MGX-5145 SC

  MG-5011 SC*

  MG-5114 IV

  MG-6557 RV*

  MGX-5145 A

  MG-5011 IV*

  MG-514C SC*

  MG-6598 DC*

  MGX-5145 RV

  MG-5050 SC

  MG-514C DC*

  MG-6600 DC

  MGX-5147 SC

  MG-5050 A

  MG-5135 SC

  MG-6619 SC

  MGX-5147 A

  MG-506-1*

  MG-5135 A

  MG-6619 A

  MGX-5147 RV

  MG-5061 SC

  MG-5135 RV

  MG-6619 RV*

  MGX-5321 DC

  MG-5061 A

  MG-5145 SC

  MG-6620 A*

  MGX-6599 A

  MG-5061 V*

  MG-5145 A

  MG-6650 SC

  MGX-6599 DC

  MG-5062 V

  MG-5145 RV

  MG-6690 SC*

  MGX-6599 RV

  MG-5065 SC

  MG-516 DC

  MG-6848 SC

  MGX-6620 A

  MG-5065 A

  MG-5170 DC

  MG-6984 SC

  MGX-6620 SC

  MG-5075 SC

  MG-520-1HP

  MG-6984 A

  MGX-6620 RV

  MG-5075 A

  MG-5202 SC

  MG-6984 RV*

  MGX-6650 SC

  MG-5075 IV

  MG-5222 DC

  MG-61242 SC

  MGX-6690 SC

  MG-5082 SC

  MG-5203 SC

  MG-61242 A

  MGX-6848 SC

  MG-5082 A

  MG-5204 SC

  MG-61242 RV*

   

  MG-5085 SC

  MG-5225 DC

   

   

  MG-5085 A

   

   

   

 • Hour usage of up to 4000 hours/year with up to 80% of operating time at full engine power. This duty classification is for usage where some variations in engine speed/power occur as part of normal vessel operation. Typical vessels include mid-water trawlers, crew/supply boats, ferries, and some inland water tow boats.
   

  MARINE TRANSMISSION SERIES

  MG-5011 A

  MG-5135 SC

  MG-6598 DC*

  MGX-5114 SC

  MG-5011 SC*

  MG-5135 A

  MG-6600 DC

  MGX-5114 DC

  MG-5050 SC

  MG-514C SC*

  MG-6619 SC

  MGX-5114 A

  MG-5050 A

  MG-514C DC*

  MG-6619 A

  MGX-5135 SC

  MG-5061 SC

  MG-5145 SC

  MG-6620 A*

  MGX-5135 A

  MG-5061 A

  MG-5145 A

  MG-6650 SC

  MGX-5145 SC

  MG-5065 SC

  MG-516 DC

  MG-6690 SC*

  MGX-5145 A

  MG-5065 A

  MG-5170 DC

  MG-6848 SC

  MGX-5147 SC

  MG-5075 SC

  MG-520-1HP

  MG-6984 SC

  MGX-5147 A

  MG-5075 A

  MG-5202 SC

  MG-6984 A

  MGX-5321 DC

  MG-5082 SC

  MG-5203 SC

  MG-61242 SC

  MGX-6599 A

  MG-5082 A

  MG-5204 SC

  MG-61242 A

  MGX-6599 DC

  MG-5085 SC

  MG-5222 DC

   

  MGX-6599 RV

  MG-5085 A

  MG-5225 DC

   

  MGX-6620 A

  MG-5090 A

  MG-540

   

  MGX-6620 SC

  MG-5091 SC

  MG-5506

   

  MGX-6620 RV

  MG-5091 DC

  MG-5600

   

  MGX-6650 SC

  MG-5114 SC

  MG-6449 A

   

  MGX-6690 SC

  MG-5114 SC-HD

  MG-6557 SC

   

  MGX-6848 SC

  MG-5114 DC

  MG-6557 A

   

   

  MG-5114 A

   

   

   

 • For use in continuous operation with little or no variation in engine speed/power settings. Typical vessels include fishing trawlers, tow/tug boats and ocean going vessels.
   

  MARINE TRANSMISSION SERIES

  MG-340

  MG-5091 SC

  MG-540

  MGX-5114 SC

  MG-360

  MG-5091 DC

  MG-5506

  MGX-5114 DC

  MG-5005 A

  MG-5090 A

  MG-5600

  MGX-5114 A

  MG-5010 DC*

  MG-5114 SC

  MG-5600DR

  MGX-5135 SC

  MG-5012 SC*

  MG-5114 SC-HD

  MG-6449 A

  MGX-5135 A

  MG-5015 A

  MG-5114 DC

  MG-6557 SC

  MGX-5145 SC

  MG-5020 SC*

  MG-5114 A

  MG-6557 DC

  MGX-5145 A

  MG-5050 SC

  MG-514C SC*

  MG-6557 A

  MGX-5147 SC

  MG-5050 A

  MG-514C DC*

  MG-6598 DC*

  MGX-5147 A

  MG-5055 A

  MG-5135 SC

  MG-6600 DC

  MGX-5321 DC

  MG-506-1*

  MG-5135 A

  MG-6619 SC

  MGX-6599 A

  MG-5061 SC

  MG-5145 SC

  MG-6619 A

  MGX-6599 DC

  MG-5061 A

  MG-5145 A

  MG-6620 A*

  MGX-6599 RV

  MG-5065 SC

  MG-516 DC

  MG-6650 SC

  MGX-6620 A

  MG-5065 A

  MG-5170 DC

  MG-6690 SC*

  MGX-6620 SC

  MG-5075 SC

  MG-520-1HP

  MG-6848 SC

  MGX-6620 RV

  MG-5075 A

  MG-5202 SC

  MG-6984 SC

  MGX-6650 SC

  MG-5085 SC

  MG-5203 SC

  MG-6984 A

  MGX-6690 SC

  MG-5085 A

  MG-5204 SC

  MG-61242 SC

  MGX-6848 SC

  MG-5082 SC

  MG-5222 DC

  MG-61242 A

   

  MG-5082 A

  MG-5225 DC

   

   

  MG-509*

  MG-5301 DC

   

   

  MG-5090 A

   

   

    

powered by dynamicsite.gr